Sels­ings tan­ke­lø­se hold­nin­ger

Berlingske Tidende - - OPINION -

Eva Sels­ing fo­re­tra­ek­ker Un­garns Or­ban, »der ik­ke er Bruxel­les-god­kendt«, frem for Mer­kel og EUs »skin­de­mo­kra­ti«, der over­hol­der Grund­loven og men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne, men tra­e­der på fler­tal­let. For hen­de be­ty­der de­mo­kra­ti, at fler­tal­let kan skal­te og val­te med min­dre­tal­let og den en­kel­te. (Ber­ling­s­ke man­dag 16/4.)

Men der­med god­ken­der hun jo en­hver dik­ta­tor, der gen­nem me­die­kon­trol kan ma­ni­p­u­le­re med bor­ger­ne. Dem bli­ver der fle­re og fle­re af. Hun glem­mer, at fler­tal­let kan va­e­re li­ge så tyran­nisk som en en­kelt tyran. Hun glem­mer, at

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.