Skat hen­ter en mil­li­ard kro­ner ga­eld fra bor­ge­re

Berlingske Tidende - - BUSINESS -

Skat har sik­ret, at en bun­ke med ube­tal­te reg­nin­ger til sta­ten på en mil­li­ard kro­ner er ble­vet be­talt. Det er sket i for­bin­del­se med, at Skat har be­talt over­sky­den­de skat til­ba­ge til i alt 3,4 mil­li­o­ner bor­ge­re. Det skri­ver Po­li­ti­ken.

Skat be­tal­te tirs­dag 15,7 mil­li­ar­der kro­ner til­ba­ge til bor­ge­re, der i 2017 har be­talt for me­get i skat. Men 360.000 bor­ge­re, der hav­de penge til go­de, fik ik­ke de­res penge i før­ste om­gang.

De 360.000 hav­de nem­lig an­den ga­eld til sta­ten. Der­for har Skat va­e­ret ga­el­den igen­nem. Det be­ty­der, at he­le el­ler de­le af de på­ga­el­den­de bor­ge­res over­sky­den­de skat er ble­vet brugt til at be­ta­le ga­el­den til sta­ten.

Det ar­bej­de har i alt ud­mønt­et sig i en mil­li­ard kro­ner til statskas­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.