Con­chi­ta Wurst er HIV-po­si­tiv

Eu­ro­vi­sion

Berlingske Tidende - - BERLINGSKE -

Eu­ro­vi­sion-vin­de­ren Con­chi­ta Wurst skri­ver på In­s­ta­gram, at hun er er HIV po­si­tiv og har mod­ta­get be­hand­ling i fle­re år. Con­chi­ta Wurst (Tho­mas Neuwir­th) var den ska­eg­ge­de kvin­de, der vandt Eu­ro­vi­sion Song Con­test 2014 for Østrig med san­gen »Ri­se Li­ke a Pho­e­nix«. Det er BBC News der forta­el­ler, at den po­pu­la­e­re 29-åri­ge stjer­ne egent­lig hav­de ta­enkt sig at hol­de sa­gen hem­me­lig, men at en tid­li­ge­re ka­e­re­ste tru­e­de med at gå til of­fent­lig­he­den, og hun kom­mer ham der­med i for­kø­bet: »Jeg vil ik­ke gi­ve no­gen ret til at skra­em­me mig og ha­ve ind­fly­del­se på mit liv. At si­ge det åbent er bed­re end at bli­ve af­slø­ret af an­dre,« skrev Con­chi­ta Wurst på In­s­ta­gram og til­fø­je­de, at be­hand­lin­gen har fjer­net virus­set, så det ik­ke la­en­ge­re kan spo­res i blo­det, og hun ik­ke la­en­ge­re ba­e­rer smit­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.