Le­ga­ter på vej til va­er­digt tra­en­gen­de

For­fat­ter­liv

Berlingske Tidende - - BERLINGSKE -

For­fat­ter­nes Op­mun­trings­le­gat, der ud­de­les af for­e­nin­gen Dan­ske skøn­lit­te­ra­e­re For­fat­te­re, er klar til sin for­år­s­ud­de­ling 2018. In­ter­es­se­re­de skøn­lit­te­ra­e­re for­fat­te­re med ondt i øko­no­mi­en kan ind­le­ve­re en an­søg­ning på højst en halv A4-si­de, hvor bl.a. de­res øko­no­mi og – ik­ke mindst – de­res »aku­t­te si­tu­a­tion«, som det hed­der, kort be­skri­ves. Le­ga­tet blev op­ret­tet for tre år si­den. Det­te for­år ud­de­les der le­gat­por­tio­ner på 10.000 kr. og 20.000 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.