FAERCH PLAST PØNSER PÅ KAEMPEOPKØB I USA

Berlingske Tidende - - BUSINESS -

De fle­ste dan­ske virksomheder tø­ver, når det kom­mer til at kø­be op i USA. Men med sin ejer, ka­pi­tal­fon­den Ad­vent, i ryg­gen er det li­ge pra­e­cis, hvad Faerch Plast med ho­ved­sa­e­de i Holste­bro for øje­blik­ket ar­bej­der in­tenst på, iføl­ge nyheds­bu­reau­et Bloom­berg. Faerch, som pro­du­ce­rer pla­stem­bal­la­ge, har budt på virk­som­he­den Wad­ding­ton Group, der om­sa­et­ter for 4,8 mil­li­ar­der kr. el­ler cir­ka dob­belt så me­get som Faerch. Det vid­ner om selv­til­lid – og om en pen­ge­sta­erk ejer. Pri­sen på Wad­ding­ton skul­le va­e­re om­kring 13 mil­li­ar­der kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.