SVENSK KRO­NE BANKET NED I FINANSKRISENIVEAU

Berlingske Tidende - - BUSINESS -

Den me­get lem­pe­li­ge pen­gepo­li­tik i Sve­ri­ge an­ført af den sven­ske na­tio­nal­bank­di­rek­tør Ste­fan Ing­ves ko­ster for den sven­ske valuta. Va­er­di­en af den sven­ske kro­ne styrt­dyk­ker og lig­ger nu i det la­ve­ste ni­veau over for eu­ro si­den 2009, hvor den sven­ske valuta lå un­der­dre­jet af cho­k­ef­fek­ter­ne af den glo­ba­le fi­nanskri­se, skri­ver Bu­si­ness In­si­der. Den blå-gu­le kro­ne er fal­det 8,6 pro­cent i va­er­di ale­ne det se­ne­ste år, så en eu­ro nu ko­ster na­e­sten 10,50 sven­ske kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.