OVER­SKUD RE­KORD TIL BANK OF AME­RI­CA

Berlingske Tidende - - BUSINESS -

Bank of Ame­ri­ca lan­der i før­ste kvar­tal et over­skud, der er ste­get med cir­ka 30 pct. i for­hold til sam­me pe­ri­o­de sid­ste år. Det er re­kord, op­ly­ser ban­ken i sit regn­skab. Over­skud­det for før­ste kvar­tal i ban­ken lan­de­de på 6,9 mia. dol­lar, skri­ver Ritzau Fi­nans. 30%

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.