An­ders Götzs­che

Berlingske Tidende - - BUSINESS -

An­ders Götzs­che er 50 år og ud­dan­net cand.merc.aud. ved Syd­dansk Uni­ver­si­tet og si­den statsau­to­ri­se­ret re­visor. Han har i over ti år slå­et si­ne fol­der hos Lund­beck som fi­nans­di­rek­tør. An­ders Götzsch ind­led­te sin kar­ri­e­re som statsau­to­ri­se­ret re­visor ved Pri­cewa­ter­hou­seCoo­pers og blev se­ne­re salgs­chef i SAS, hvor den se­ne­re fi­nans­di­rek­tør fik al­le de grund­la­eg­gen­de fa­er­dig­he­der ind un­der hu­den i di­sci­pli­nen salg og mar­ke­ting. Se­ne­re kom An­ders Götzs­che til det da­va­e­ren­de Group 4 Falck, hvor han var med til at la­ve en ra­ek­ke sto­re op­køb i USA. In­den fi­nans­di­rek­tør job­bet i Lund­beck run­de­de Götzs­che Det Ber­ling­s­ke Of­fi­cin, hvor han for­u­den rol­len som øko­no­mi­ansvar­lig og­så sad i be­sty­rel­sen i en lang ra­ek­ke me­di­er fra Jyd­skeVest­ky­sten, De Berg­ske Bla­de, B.T., Ber­ling­s­ke Ti­den­de til We­e­ken­da­vi­sen. Pri­vat bor An­ders Götzs­che i Lyng­by nord for Kø­ben­havn. Han er gift med Char­lot­te, og sam­men har de to børn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.