Vok­sen­de sank­tions­li­ste

Berlingske Tidende - - NYHEDER -

Ruslands an­nek­te­ring af Krim­halvø­en og mi­li­ta­e­re in­ter­ven­tion i Østu­krai­ne ud­lø­ste i 2014 de før­ste sank­tio­ner fra USA og EU-lan­de­ne. Stør­ste­delen af EU-sank­tio­ner er de­sig­net, så de op­ha­e­ves, når Rusland op­fyl­der be­tin­gel­ser­ne i den så­kald­te Minsk-freds­af­ta­le. Der er i dag op mod 200 per­so­ner og op mod 500 or­ga­ni­sa­tio­ner på den ame­ri­kan­ske li­ste. 150 per­so­ner og 38 or­ga­ni­sa­tio­ner er om­fat­tet af EU-lan­de­nes sank­tio­ner. I 2016 sank­tio­ne­re­de Oba­ma­re­ge­rin­gen seks per­so­ner og fem or­ga­ni­sa­tio­ner for rus­si­ske for­søg på at øve ind­fly­del­se på det ame­ri­kan­ske pra­esi­dentvalg med blandt an­det ha­ck­ing. I 2017 og 2018 har Trump-re­ge­rin­gen ind­ført sank­tio­ner mod i alt 40 per­so­ner og 56 virksomheder, der vur­de­res at va­e­re en del af Vla­di­mir Pu­tins mag­te­li­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.