Og der er mindst 13 an­dre sa­ger

Berlingske Tidende - - PERSPEKTIV -

Det bri­ti­ske po­li­ti er un­der pres for igen at ef­ter­for­ske 14 mysti­ske døds­fald, som in­vol­ve­rer dø­de rus­se­re el­ler an­dre døds­fald, der er en ken­de for be­kvem­me for Rusland. Buzz­fe­ed of­fent­lig­gjor­de sid­ste år en li­ste over 14 døds­fald i Stor­bri­tan­ni­en, som den ame­ri­kan­ske ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste me­ner, at Rusland står bag, bl.a. Ale­xan­der Pe­repi­lit­nyj.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.