Jes­per Juul blå bog

Berlingske Tidende - - NAVNE -

Født 18. april 1948. Fa­mi­lie­te­ra­pe­ut og for­fat­ter. Ud­dan­net sko­lela­e­rer. Har til­li­ge la­est idéhi­sto­rie på Aar­hus Uni­ver­si­tet. I 1979 stif­te­de han »Kemp­ler In­sti­tut­tet« i Od­der, som han led­te til 2005. Her­ef­ter grund­lag­de Jes­per Juul »Fa­milyLab In­ter­na­tio­nal«, som har til for­mål at for­mid­le vi­den, ind­sigt og rå­d­giv­ning til fora­el­dre. Or­ga­ni­sa­tio­nen Or­ga­ni­sa­tio­nen fin­des nu i 20 lan­de. Jes­per Juul har va­e­ret gift to gan­ge og bor i dag ale­ne i sin lej­lig­hed i Od­der. Han har en søn, Ni­co­lai, fra før­ste ae­g­te­skab.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.