Fra sal­mer til ma­el­kesuk­ker

Berlingske Tidende - - NYHEDER -

Or­det pla­ce­bo stam­mer fra en sal­me og blev der­for be­teg­nel­se for sal­mer sun­get ved døds­fald, of­te af pro­fes­sio­nel­le gra­e­de­ko­ner, samt et an­det ord for spyts­lik­ker. Det lat­in­ske ord pla­ce­bo be­ty­der »jeg vil be­ha­ge«, No­ce­bo be­ty­der »Jeg vil ska­de«.

I slut­nin­gen af 1700-tal­let fik pla­ce­bo sin la­e­ge­li­ge be­tyd­ning. Ef­ter cir­ka 1950 be­nyt­tes pla­ce­bo­be­hand­ling i til­ta­gen­de grad som kon­trol i la­e­ge­mid­delaf­prøv­ning, of­te i form af en ma­el­kesuk­kertab­let.

Kil­de: Den Sto­re Dan­ske

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.