Ver­dens la­eng­ste fly­ru­te let­ter til ok­to­ber

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Ritzau

18 ti­mer og 45 mi­nut­ter. 16.700 ki­lo­me­ter.

Så lang er den fly­ru­te fra luft­hav­nen i Sin­ga­po­re til luft­hav­nen i Newark ved New York i USA, som fly­sel­ska­bet Sin­ga­po­re Air­li­nes i går an­non­ce­re­de. Det gør den til ver­dens la­eng­ste di­rek­te fly­ru­te.

Før­ste fly på ru­ten let­ter til ok­to­ber, og der vil va­e­re dag­li­ge af­gan­ge.

Den nye ru­te over­ta­ger tit­len som ver­dens la­eng­ste fly­rej­se fra fly­sel­ska­bet Qa­tar Airways’ ru­te fra Do­ha i Qa­tar til Auck­land i New Ze­aland – en tur på godt 14.500 km, der ta­ger ca. 17 ti­mer og 40 mi­nut­ter.

Sin­ga­po­re Air­li­nes’ ru­te vil bli­ve be­tjent af fly­fa­bri­kan­ten Air­bus’ mo­del A350. Der vil va­e­re plads til 161 pas­sa­ge­rer på hvert fly – 67 på bu­si­ness class og 94 på »pre­mi­um eco­no­my«.

Sin­ga­po­re Air­li­nes fløj fra Sin­ga­po­re til New York fra 2004 til 2013, men af­ly­ste ru­ten på grund af mang­len­de om­sa­et­ning.

Be­slut­nin­gen om at genop­li­ve den lan­ge ru­te sker i et for­søg på at fin­de nye må­der at tje­ne pen­ge på for Sin­ga­po­re Air­li­nes, der i den se­ne­ste tid har måt­tet trim­me for­ret­nin­gen for at spa­re pen­ge.

Fo­to: Ed­gar Su/Reu­ters/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.