Kor­rup­tions­sag tru­er den span­ske re­ge­ring

Berlingske Tidende - - NYHEDER -

Spa­ni­ens pre­mi­er­mi­ni­ster, Ma­ri­a­no Ra­joy, og hans kon­ser­va­ti­ve par­ti, Par­ti­do Po­pu­lar (PP), er i strid mod­vind fra al­le si­der.

De sto­re op­po­si­tions­par­ti­er kra­e­ver, at han går af, mens re­ge­rin­gens hid­ti­di­ge støt­te­par­ti, Ci­u­da­da­nos, vil ha­ve nyvalg.

Ra­joys og par­tiets kri­se er ud­løst af en kor­rup­tions­sag mod en ra­ek­ke per­so­ner med til­knyt­ning til par­ti­et, som blev af­gjort i sid­ste uge.

29 per­so­ner blev dømt for blandt an­det skat­te­und­dra­gel­se, mis­brug af of­fent­li­ge mid­ler og magt­mis­brug, her­i­blandt en af Ra­joys tid­li­ge­re rå­d­gi­ve­re.

Det fik straks de øv­ri­ge par­ti­er i par­la­men­tet til at re­a­ge­re.

Det so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske op­po­si­tions­par­ti, PSOE, frem­sat­te et mi­stil­lids­vo­tum. Det li­be­ra­le par­ti Ci­u­da­da­nos vil ha­ve, at Ra­joy ud­skri­ver valg.

De sto­re par­ti­er i par­la­men­tet vil ha­ve Ra­joy til at tra­e­de til­ba­ge, men det ty­der al­li­ge­vel på, at han kan fort­sa­et­te som lan­dets spids ef­ter mi­stil­lids­vo­tum­met fre­dag.

I Spa­ni­en er det så­dan, at et mi­stil­lids­vo­tum skal pra­e­sen­te­re et al­ter­na­tiv til den re­ge­ring, man for­sø­ger at va­el­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.