Let­land jag­ter rus­si­ske pen­ge­strøm­me

Berlingske Tidende - - NYHEDER -

Let­land er ved at ef­ter­for­ske, om lan­dets ban­ker har va­e­ret med til at ka­na­li­se­re rus­si­ske pen­ge til EU-lan­de, hvor de er ble­vet an­vendt til at på­vir­ke valg og po­li­ti­ske ud­vik­lin­ger.

Ef­ter­forsk­nin­gen er sat i gang, ef­ter at Let­land har mod­ta­get ad­vars­ler fra USA om rus­sisk ma­ni­pu­la­tion.

Be­skyld­nin­ger­ne un­der­stre­ger den bal­ti­ske stats rol­le som bro­ho­ved for rus­si­ske pen­ge­strøm­me til Ve­sten. De kom­mer i kølvan­det på, at Let­lands tred­je­stør­ste bank blev luk­ket i fe­bru­ar. Ban­ken blev af USA be­skyldt for at hvid­va­ske pen­ge.

Sa­gen i Let­land har in­gen for­bin­del­se til en sag i na­bo­lan­det Est­land, hvor mil­li­ar­der af eu­ro er ble­vet hvid­va­sket via Dan­ske Banks fi­li­al.

FO­TO: RITZAU SCAN­PIX

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.