Ha­rei­de vil til bunds i ud­ta­lel­ser om Frank­rig

Berlingske Tidende - - SPORTEN -

Land­stra­e­ner Åge Ha­rei­de er ked af, at han er ble­vet ci­te­ret for kri­ti­ske ud­ta­lel­ser om det fran­ske fod­bold­lands­hold, som Ha­rei­de i in­ter­viewet ik­ke lev­ne­de man­ge chan­cer for et godt VM.

»De hø­jest ran­ge­re­de på ver­dens­rang­li­sten er de bed­ste til VM. Ba­re ik­ke Frank­rig. Jeg tror ik­ke på det hold,« sag­de Åge Ha­rei­de til Jyl­lands-Po­sten og ef­ter­ly­ste fran­ske le­der­ty­per og spøg­te med midt­ba­ne­spil­le­ren Paul Pog­bas skif­ten­de hår­far­ver.

Nord­man­dens ud­ta­lel­ser til avi­sen er ble­vet ci­te­ret i fle­re lan­de, og Frank­rigs land­stra­e­ner, Di­di­er Des­champs, kald­te i et TV-pro­gram Ha­rei­des ud­ta­lel­ser for »bla bla bla-ud­ta­lel­ser«.

Ha­rei­de fø­ler, at hans ci­ta­ter er ta­get ud af en kon­tekst, og han vil til bunds i sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.