Kraks Blå Bog blå bog

Berlingske Tidende - - NAVNE - Kil­de: Gads For­lag

Kraks Blå Bog ud­kom for før­ste gang i 1910. I år er 173 nye nav­ne kom­met med i bo­gen. Kraks Blå Bog 2018-2019 in­de­hol­der i alt 8.486 bi­o­gra­fi­er. Der er flest pro­fes­so­rer, che­fer, di­rek­tø­rer og for­ma­end med i bo­gen. 2018-ud­ga­ven ve­jer 2,1 ki­lo. Si­den 1910 har cir­ka 30.000 per­so­ner va­e­ret med i bo­gen. For­la­get be­stem­mer, om en per­son skal med i bo­gen el­ler ej. 35 uløn­ne­de, ano­ny­me fag­kon­su­len­ter med­vir­ker på hver sit om­rå­de til at fin­de de per­so­ner, der skal med i bo­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.