Al­le de­le af øko­no­mi­en ta­ber pen­ge

Berlingske Tidende - - OPINION -

Si­den be­gyn­del­sen af last­bil­chauf­fø­rer­nes strej­ke for nu 21 da­ge si­den har pro­duk­tio­nen lidt tab på mil­li­ar­der. Blo­ke­rin­gen af mo­tor­ve­je­ne har ef­ter­ladt lag­re, in­du­stri­er og ser­vi­ce­virk­som­he­der uden råva­rer og me­d­ar­bej­de­re, og det har lam­met pro­duk­tio­nen. Det vil ta­ge lang tid at nor­ma­li­se­re si­tu­a­tio­nen, og det vil igen på­vir­ke øko­no­mi­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.