Pe­ter Ne­der­gaard Cur­ling­bor­ge­re

Berlingske Tidende - - OPINION -

En un­der­sø­gel­se vi­ser, at cur­ling­børn kla­rer sig ud­ma­er­ket i sko­len og an­dre ste­der på trods af (el­ler på grund af), at de op­var­tes til den sto­re guld­me­dal­je i hjem­me­ne.

Kort­tid­s­ef­fek­ter­ne er så­le­des til at over­skue. er imid­ler­tid me­re be­kym­ret over lang­tids­virk­nin­ger­ne af cur­ling­bør­ne­nes mang­len­de for­stå­el­se for sam­men­ha­en­gen mel­lem egen ind­sats, og hvad man får fra an­dre.

Er det cur­ling­bør­ne­ne, som se­ne­re i li­vet kan fin­de på at stem­me på Al­ter­na­ti­vet, En­heds­li­sten og SF, som hel­ler ik­ke rig­tigt for­står sam­men­ha­en­gen mel­lem ind­sats og ud­kom­me. Er der så­le­des en pris at be­ta­le, når fora­el­dre op­dra­ger cur­ling­bor­ge­re, der se­ne­re i li­vet tror, at steg­te du­er blot fly­ver ind ad vin­du­et?

Groft sagt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.