Vol­tai­res ud­sigt til Eif­feltår­net.

Berlingske Tidende - - OPINION -

I Ber­ling­s­ke 26. maj, skri­ver Chri­sti­an Frost, at han har det lidt som Vol­tai­re, der af­sky­e­de Eif­feltår­net, som han dog spi­ste frokost i hver dag, for­di det var det ene­ste sted i Pa­ris, han ik­ke kun­ne se det ra­ed­sels­ful­de tårn.

Hi­sto­ri­en fo­re­kom­mer en ken­de us­and­syn­lig, da Vol­tai­re dø­de godt 100 år, før Eif­feltår­net blev op­ført. Den vit­ti­ge og smi­len­de Vol­tai­re har sik­kert mo­ret sig over at bli­ve fejl­ci­te­ret. NELLIE VIERHOUT, ESPERGAERDE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.