Chri­sti­a­nia-om­rå­det

Berlingske Tidende - - OPINION -

Det gla­e­de­de mig at la­e­se Lot­te Poul­sens ind­la­eg 25. maj om en bed­re ud­nyt­tel­se af Chri­sti­a­ni­a­om­rå­det end nu.

Jeg har hel­ler al­drig for­stå­et, at man uden vi­de­re slap godt fra at til­eg­ne sig en så smuk og cen­tralt be­lig­gen­de del af vo­res by.

Mi­ne tan­ker har dog gå­et på at la­ve det­te skøn­ne sted til en mo­der­ne »De gam­les By« med lav be­byg­gel­se i respekt for om­rå­det. Ud­over di­ver­se bo­lig­mu­lig­he­der for by­ens ae­l­dre bor­ge­re kun­ne man f.eks. ind­ret­te dag­in­sti­tu­tio­ner, så vo­res ae­ld­ste og yng­ste kun­ne ny­de hin­an­dens sel­skab i dag­ti­mer­ne, mens ro og fred kun­ne bre­de sig om af­te­nen. GERTIE STEINCKE, FRE­DE­RIKS­BERG

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.