Yder­num­mer­ord­nin­gen til­ba­ge

Berlingske Tidende - - OPINION -

Det var med skif­ten­de for­bav­sel­se og har­me, at jeg la­e­ste da­gens brev 25. maj, »La­e­ge­man­gel el­ler la­e­ge­ra­tio­ne­ring«. Hvis det er kor­rekt, som la­e­ger­ne Gyn­tel­berg og Ran­løv skri­ver – og jeg har ik­ke grund til at tro an­det – er yder­num­mer­ord­nin­gen en stor mis­for­stå­el­se, og i hvert fald uet­isk ud over al­le gra­en­ser. Der­for kan det kun gå for lang­somt med at få den­ne ord­ning aen­dret.

Det vil­le va­e­re in­ter­es­sant at hø­re sund­heds­mi­ni­ste­rens kom­men­tar til de to la­e­gers kon­klu­sion, at »den så­kald­te

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.