VAT­PIN­DE­TRUS­LEN

Berlingske Tidende - - OPINION - GROFT SAGT Eva Sels­ing

Så er der dej­li­ge som­mer­nyhe­der fra ven­ner­ne i Bruxel­les.

Så er der dej­li­ge som­mer­nyhe­der fra ven­ner­ne i Bruxel­les. I be­stra­e­bel­ser­ne på øko­lo­gi­se­ring af det syn­di­ge for­bru­ger­men­ne­ske er tu­ren nu kom­met til vat­pin­de, en­gangs­be­stik og su­ge­rør. De må for­by­des, sy­nes EU, og Mil­jø­ud­valgs­med­lem Mar­gre­te Auken er glad: »Det be­ty­der, at vi nu om­si­der får nog­le kon­kre­te ting, som fak­tisk skal flyt­te no­get i for­hold til det her dra­ma­ti­ske pla­sti­cpro­blem.«

Og flyt­te no­get vil det. Ta­enk på al­le de pi­c­ni­cs, hvor me­tal­be­stik­ket frem­de­les skal va­skes op; det vil va­e­re godt for vand­for­bru­get. Su­ge­rø­re­ne er kun no­get, ho­spi­tals­pa­tien­ter og de ae­l­dre har brug for, og dem er der al­li­ge­vel in­gen, der ke­rer sig om. Og vat­pin­de – hvem har egent­lig brug for at ren­se ører? Øre­voks er na­tur­ligt, og vi skal ha­ve me­re na­tur. Thank you, EU.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.