PRES­SET MA­TAS I OF­FEN­SI­VEN: VARSLER ME­RE GRØN­NE BU­TIK­KER

Berlingske Tidende - - BUSINESS -

Ma­tas skru­er mar­kant op for in­ve­ste­rings­ni­veau­et. De­tail­ka­e­den har de se­ne­ste man­ge år stå­et i stam­pe, og det forskud­te års­regn­skab for 2017/2018, som ka­e­den net­op har pra­e­sen­te­ret, er in­gen und­ta­gel­se. Der­for for­dob­ler det børsno­te­re­de sel­skab de na­e­ste fem år de år­li­ge in­ve­ste­rin­ger og vil sam­let in­ve­ste­re i om­eg­nen af 600 mio. kro­ner. De skal dels gå til fem til 15 nye bu­tik­ker. To af dem bli­ver grøn­ne kon­cept­bu­tik­ker med pla­ce­ring i Kø­ben­havn og Aar­hus og skal ude­luk­ken­de be­stå af sel­ska­bets eget brand Ma­tas Na­tur, som er ka­e­dens mest solg­te ma­er­ke ef­ter de vel­kend­te stri­ber. 150 af ka­e­dens i alt 276 bu­tik­ker skal des­u­den ha­ve en over­ha­ling, mens fem-ti bu­tik­ker skal kon­so­li­de­res. Ud over en op­gra­de­ring af bu­tiks­net­tet in­ve­ste­rer sel­ska­bet et »stort to­cif­ret mil­li­onbe­løb« i net­han­del. Fle­re by­er skal ha­ve le­ve­ring sam­me dag, mens kun­der vil få et me­re per­so­na­li­se­ret ud­valg af pro­duk­ter pra­e­sen­te­ret på ma­tas.dk. mdha

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.