Hvem er Sport 24?

Berlingske Tidende - - BUSINESS -

Sport 24 blev grund­lagt i 2012 på fun­da­men­tet af en ra­ek­ke an­dre sport­s­for­ret­nin­ger.

Fra ho­ved­kon­to­ret i Sil­ke­borg va­re­ta­ges en ra­ek­ke stabs­funk­tio­ner for ka­e­dens 66 Sport 24-for­ret­nin­ger. Ho­ve­dak­tio­na­er og kon­cern­di­rek­tør er Hen­rik Bruun, der har en for­tid i In­ter­sport.

I 2016 køb­te kon­cer­nen bå­de Spor­ti­gan og sven­ske Sta­di­ums dan­ske bu­tik­ker. I dag be­ska­ef­ti­ger virk­som­he­den over 1.000 me­d­ar­bej­de­re på land­s­plan og om­sat­te i 2017 for en mil­li­ard kro­ner. Sel­ska­bet har en egen­ka­pi­tal på 163 mil­li­o­ner kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.