Ar­la og øko­lo­gi­en

Berlingske Tidende - - BUSINESS -

I Dan­mark har Ar­la en målsa­et­ning om at ha­e­ve sal­get af øko­lo­gi­ske pro­duk­ter med 50 pct. in­den 2020. Ar­las 2020-stra­te­gi byg­ger på, at sor­ti­men­tet skal va­e­re bre­de­re, til­ga­en­ge­lig­he­den skal va­e­re stør­re, og bran­din­gen af de øko­lo­gi­ske pro­duk­ter skal va­e­re sta­er­ke­re.

Fra 2016 til 2017 er sal­get ste­get fra 902 mio. kro­ner til 989 mio. kr., hvil­ket sva­rer til en stig­ning på cir­ka ti pct. Der­med er Ar­la for­an målsa­et­nin­gen for stra­te­gi­ens før­ste år.

Va­ek­sten er spredt ud over man­ge af Ar­las vel­kend­te pro­duk­ter, hvor Ri­ber­hus, Ka­ro­li­nes Køk­ken og Buko kan na­ev­nes som ek­semp­ler. Frem mod 2020, der­i­mod, ser Ar­la et stort va­ekst­po­ten­ti­a­le i øko­lo­gi for Ba­by&Me, Lur­pak og MLK.

I 2017 lan­ce­re­de Ar­la 14 nye øko-pro­duk­ter, mens der er 19 nye i 2018. Nog­le af dem er al­le­re­de på ga­den. Det ga­el­der f.eks. pro­duk­ter­ne fra ma­el­kedrik­ma­er­ket MLK.

Kil­de: Ar­la

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.