Kon­su­len­ten løb si­ne eg­ne ve­je

Berlingske Tidende - - BUSINESS -

40-åri­ge Jep­pe Rin­dom er ud­dan­net fra CBS, hvor han hav­de et prak­ti­kop­hold hos Gold­man Sa­chs. 2004-2005 var han an­sat hos kon­su­lentvirk­som­he­den McK­in­sey, skif­te­de til Car­ne­gie In­ve­st­ment Bank, hvor han var kon­su­lent fra 2005 og 2006, og blev så vi­ce presi­dent i er­hvervsog in­ve­ste­rings­ban­ken FIH fra 2006 til 2009.

Han stod i spid­sen for børsno­te­rin­gen af in­gre­di­ensvirk­som­he­den Chr. Han­sen i 2010 og var fra 2013-2014 ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for No­des, som ud­vik­ler ap­ps til virksomheder.

Sam­men med Nic­co­lo Per­ra stif­te­de han i 2015 den fi­nan­si­el­le tje­ne­ste Pleo, hvor Jep­pe Rin­dom i dag er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør. Beg­ge har en for­tid hos det dan­ske startup Tra­des­hift, som i dag har ba­se i Si­li­con Val­ley og er tre mia. kr. va­erd.

Jep­pe Rin­dom bor med sin ka­e­re­ste på Fre­de­riks­berg. Sam­men har par­ret to dren­ge på hen­holds­vis tre og seks år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.