Nej til stjer­ne­ar­ki­tekts nye No­bel Cen­ter i Sto­ck­holm

Berlingske Tidende - - KULTUR OG LIVSSTIL -

Det stort an­lag­te i Sto­ck­holm har net­op få­et nej fra en svensk dom­stol ud fra ar­gu­men­tet, at byg­nin­gen vil­le gø­re »be­ty­de­lig ska­de« på stor­by­ens hav­ne­front.

David Chip­per­fi­eld Ar­chi­tects vandt i 2014 kon­kur­ren­cen om at ska­be en nyt hjem til No­bel-pri­sen, som bå­de kun­ne rum­me ud­stil­lin­ger, un­der­vis­ning, kon­fe­ren­cer – og sel­ve ud­de­lin­gen af den pre­sti­ge­fyld­te pris.

Ef­ter of­fent­lig hø­ring var der al­le­re­de en del ind­si­gel­ser mod den sto­re og ca. 850 mil­li­o­ner kro­ner dy­re byg­ning, som skal lig­ge på Bla­sie­hol­men.

Det bri­ti­ske ar­ki­tekt­fir­ma måt­te nedska­le­re pro­jek­tet, men det er til­sy­ne­la­den­de ik­ke nok til, at det kan god­ken­des af den sven­ske dom­stol for land­skab og mil­jø.

David Chip­per­fi­eld har bl.a. stå­et bag Va­len­ti­nos i New York og renova­tio­nen af Roy­al Aca­de­my i Lon­don. Nu ven­ter man ba­re på, at dom­men i Sto­ck­holm an­kes.

flags­hip sto­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.