Knap 2000 er­kla­e­ret dø­de ef­ter ts­u­na­mi

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Ritzau

Det of­fi­ci­el­le dødstal ef­ter et vold­somt jord­s­ka­elv og en ef­ter­føl­gen­de ts­u­na­mi i In­do­nesi­en er ste­get til 1944. Det op­ly­ste ka­ta­stro­fe­be­red­ska­bet i det sy­døst­a­si­a­ti­ske land man­dag.

Men det kan bli­ve va­er­re. Op imod 5.000 kan va­e­re sav­net ef­ter ka­ta­stro­fen i slut­nin­gen af sep­tem­ber, og der­med fryg­tes dødstal­let at kun­ne sti­ge be­trag­te­ligt den kom­men­de tid.

Na­tur­ka­ta­stro­fen ram­te øen Su­lawesi 28. sep­tem­ber. Der vil bli­ve ledt ef­ter sav­ne­de un­der mur­brok­ker­ne frem til 11. ok­to­ber. Sav­ne­de per­so­ner, der ik­ke er fun­det på det­te tids­punkt, vil for­modes at va­e­re om­kom­met.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.