»Syv år for PET«

Berlingske Tidende - - NYHEDER -

I 2016 ud­gav for­la­get Pe­op­le’sPress bo­gen »Syv år for PET« om Jakob Schar­fs tid som chef for ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­sten. Ud­gi­vel­sen sker, ef­ter at Kø­ben­havns By­ret tid­li­ge­re hav­de ned­lagt et fo­ged­for­bud mod bo­gen, da PET fryg­te­de at bo­gen af­slø­re­de for­tro­li­ge op­lys­nin­ger. Si­den bo­gens ud­gi­vel­se er Jakob Scharf ble­vet til­talt for brud på sin tavs­heds­pligt. Kon­kret frem­går det af an­kla­ge­skrif­tet, at der er ta­le om 28 pas­sa­ger i bo­gen. An­kla­ge­myn­dig­he­den går ef­ter en fa­engsels­straf for Scharf, der kan få fa­engsel i op til to år un­der ska­er­pe­de om­sta­en­dig­he­der. End­vi­de­re vil an­kla­ge­myn­dig­he­den kon­fi­ske­re de ta­et på 400.000 kr., som han an­gi­ve­ligt skul­le ha­ve tjent på bo­gen. Sa­gen fort­sa­et­ter 12. ok­to­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.