In­ter­pol-chefs ko­ne: Ki­ne­se­re er ef­ter mig

Berlingske Tidende - - NYHEDER -

Hu­stru­en til den tid­li­ge­re In­ter­pol­chef Meng Hongwei, der er for­s­vun­det i Ki­na, som mista­en­ker ham for kor­rup­tion, på­står, at hun har mod­ta­get trus­ler over te­le­fo­nen. Ko­nen, der ik­ke tør stå frem med sit rig­ti­ge navn, men kal­der sig Gra­ce Meng, er der­for kom­met un­der po­li­ti­be­skyt­tel­se i Frank­rig. Her bor hun med par­rets to børn.

Hun fryg­ter, at hun selv er »i stor fa­re«, for­di hun na­eg­ter at tie stil­le i sa­gen.

Gra­ce Meng si­ger, at hun har mod­ta­get et tru­en­de opkald på sin mo­bil­te­le­fon. I den an­den en­de af rø­ret var en mand, der tal­te ki­ne­sisk.

»Han sag­de: »Du skal lyt­te, men ik­ke ta­le. Vi er kom­met her i to hold. To hold ba­re for at hol­de øje med dig. Vi ved, hvor du er«.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.