Trumps am­bas­sa­dør i FN tra­ek­ker sig

Berlingske Tidende - - NYHEDER -

USAs pra­esi­dent, Do­nald Trump, op­ly­ser, at FN-am­bas­sa­dør Nik­ki Ha­ley for­la­der sin post ved ud­gan­gen af året.

År­sa­gen til Ha­leys op­si­gel­se er ik­ke umid­del­bart klar. Al­le­re­de for et halvt år si­den skul­le hun ha­ve ud­trykt be­hov for »en pau­se«.

Do­nald Trump si­ger, at han hå­ber, at Nik­ki Ha­ley ven­der til­ba­ge i en an­den rol­le på et se­ne­re tids­punkt.

»Du kan selv va­el­ge,« si­ger pra­esi­den­ten iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

Nik­ki Ha­ley blev ud­na­evnt til FN-am­bas­sa­dør i novem­ber 2016, selv om hun ik­ke hav­de den sto­re in­ter­na­tio­na­le er­fa­ring.

For­in­den var hun som den før­ste kvin­de gu­ver­nør i del­sta­ten South Ca­ro­li­na.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.