Nord­korea øn­sker pa­ve­be­søg

Berlingske Tidende - - NYHEDER -

Den nord­kore­an­ske le­der, Kim Jong Un, har in­vi­te­ret pa­ve Frans til at be­sø­ge Py­on­gy­ang. Han si­ger, at be­folk­nin­gen vil ta­ge imod pa­ven med be­gej­string, hvis han ta­ger imod in­vi­ta­tio­nen. Det op­ly­ser Syd­koreas pra­esi­dent­kon­tor, som vil over­brin­ge en in­vi­ta­tion fra Nord­korea til Va­ti­ka­net. Nord­korea og Va­ti­ka­net har in­gen for­mel­le diplo­ma­ti­ske re­la­tio­ner. Syd­koreas pra­esi­dent, Moon Jae-in, vil over­brin­ge in­vi­ta­tio­nen fra Kim, når han mø­der pa­ve Frans i na­e­ste uge un­der en run­drej­se i Eu­ro­pa.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.