Na­tions Le­ague

Berlingske Tidende - - SPORTEN -

Tur­ne­rin­gen er etab­le­ret for at styr­ke lands­holds­fod­bol­den, for­di der er fa­er­re test­kam­pe og fle­re be­ty­den­de kam­pe. En si­de­ge­vinst er des­u­den, at de en­kel­te fod­bold­for­bund har mu­lig­hed for en stør­re kom­merci­el ind­tje­ning først og frem­mest i form af TV-ret­tig­he­der. Via go­de re­sul­ta­ter i Na­tions Le­ague kan fi­re lands­hold, der ik­ke kva­li­fi­ce­rer sig di­rek­te til EM via den al­min­de­li­ge kva­li­fi­ka­tion, få bil­let­ter til slut­run­den i 2020. Dan­mark er i Na­tions Le­ague-pul­je med Wa­les og Ir­land – før­ste kamp mod Wa­les i Aar­hus blev vun­det 2-0. De kom­men­de tre kam­pe: 13. ok­to­ber: Ir­land-Dan­mark 16. novem­ber: Wa­les-Dan­mark 19. novem­ber: Dan­mark-Ir­land Land­skam­pen på tirs­dag mod Østrig, der spil­les i Her­ning, er en ven­skabs­kamp.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.