Højb­jerg si­den 2012

Berlingske Tidende - - SPORTEN -

Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg skif­te­de i som­me­ren 2012 som 16-årig fra ung­doms­af­de­lin­gen i Brønd­by til Bay­ern Mün­chens dit­to. Så­dan er det gå­et si­den: 2012/13 i Bay­ern Mün­chen: Fik sin de­but un­der Jupp Heyn­ck­es 13. april 2013 som 17-årig. Han fik spil­le­tid i to liga­kam­pe.

2013/14 i Bay­ern Mün­chen: Jo­sep Gu­ar­di­o­la hav­de flit­tigt Højb­jerg med på ba­en­ken. Te­e­na­ge­ren fik spil­le­tid i syv liga­kam­pe, og han kro­ne­de sa­e­so­nen med at få lands­holds­de­but som 18-årig.

2014/15 i Bay­ern Mün­chen og

Augs­burg: Højb­jerg fik fort­sat spil­le­tid på Bay­ern Mün­chens stjer­ne­hold, men for at frem­me sin ud­vik­ling blev han i ja­nu­ar ud­le­jet til Augs­burg og blev fast mand. Og­så på lands­hol­det spil­le­de han ja­evn­ligt.

2015/16 i Schal­ke 04: Højb­jerg blev ud­le­jet igen. Ef­ter man­ge ind­hop i ef­ter­års­sa­e­so­nen spil­le­de han stort set hver gang i for­å­ret 2016. På lands­hol­det var han fast mand un­der bå­de Mor­ten Ol­sen og Åge Ha­rei­de.

2016/17 i Sout­hamp­ton: Bay­ern Mün­chen op­gav dan­ske­ren og solg­te ham til Sout­hamp­ton. Han star­te­de sta­er­kt, men fik med ti­den min­dre spil­le­tid. Ef­ter lands­holds­ne­der­la­ge­ne til Po­len og Mon­te­ne­gro i ok­to­ber 2016 drop­pe­de Åge Ha­rei­de den un­ge midt­ba­ne­spil­ler.

2017/18 i Sout­hamp­ton: Ef­ter at ha­ve få­et en re­ser­verol­le vend­te lyk­ken for Højb­jerg i novem­ber 2017. Han be­gynd­te igen at spil­le fast for det sy­den­gel­ske hold. Han kom med i brut­to­trup­pen for­ud for VM i Rusland, men var al­drig for al­vor in­de i over­vej­el­ser­ne og blev hur­tigt sor­te­ret fra trup­pen.

2018/19 i Sout­hamp­ton: Ef­ter fle­re mål og fast spil­le­tid i sa­e­sonåb­nin­gen blev Højb­jerg i ok­to­ber igen ud­ta­get til land­skam­pe­ne mod Ir­land og Østrig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.