E-sport skal frem­tids­sik­re fod­bol­den

Berlingske Tidende - - SPORTEN - Ritzau

Mens de tra­di­tio­nel­le idra­ets­klub­ber ka­em­per med at hi­ve mo­tions­gla­de børn og voks­ne til sig, er e-sport i vold­som ud­vik­ling. In­ter­es­sen sti­ger, og det sam­me gør an­tal­let af spil­le­re.

Hos Di­vi­sions for­e­nin­gen, der­på veg­ne af de dan ske­top­fod­bold klub­ber er blandt medstif­ter­ne af den nye e-Su­per­liga i com­pu­ter­spil­let FI­FA, fryg­ter man dog ik­ke, at ind­dra­gel­sen af e-sport vil bli­ve en kon­kur­rent til Su­per­liga­en.

»Vi vil ger­ne adres­se­re det ka­em­pe pu­bli­kum, der in­ter­es­se­rer sig for bå­de fod­bold og FI­FA, og ad den vej va­e­re med til at gø­re fod­bol­den in­ter­es­sant på de må­der, som de nu­va­e­ren­de og frem­ti­di­ge ge­ne­ra­tio­ner øn­sker. Må­let er at le­ve­re den op­ti­ma­le fod­bold­pak­ke,« si­ger Claus Thom­sen, di­rek­tør i Di­vi­sions for­e­nin­gen. E-Su­per­liga­en tryk­kes i gang 5. novem­ber og lø­ber i syv uger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.