Ni­ko Grün­feld, brug pen­ge­ne for­nuf­tigt

Berlingske Tidende - - OPINION -

Så ser vi det igen. En ny borg­me­ster på Kø­ben­havns Rå­d­hus smi­der møb­ler­ne fra for­ga­en­ge­ren ud og kø­ber nyt, dyrt in­ven­tar til sit kon­tor. Må­ske skal ved­kom­men­de kun va­e­re der fi­re år, og hvad sker der så? Sce­na­ri­et gen­ta­ger sig. Hvor­for ved­ta­ger man ik­ke, at møb­ler­ne på rå­d­hu­sets kon­to­rer skal va­e­re fast in­ven­tar, som pas­ser til rå­d­hu­sets ar­ki­tek­tur. Det ene­ste, der bur­de kun­ne skif­tes ud, er den kon­tor­stol, som den nye borg­me­ster skal til­brin­ge ret man­ge ti­mer i. Det er så nemt at for­lan­ge smar­te lam­per og bor­de, det er fri­sten­de at la­de »ven­ner« de­sig­ne in­te­r­i­ø­ret. Skån dog de nye, un­ge borg­me­stre for den­ne fri­stel­se, og spar os skat­tey­de­re for om­kost­nin­ger­ne. INGRID SLOTT, KØ­BEN­HAVN S

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.