Re­ge­rin­gens for­slag om grøn­ne bi­ler

Berlingske Tidende - - BUSINESS -

Ind­fas­ning af re­gi­stre­rings­af­gif­ten for el- og plug-in hy­brid­bi­ler ud­sky­des i et år, og bund­fradra­get for­hø­jes i to år. Det be­ty­der, at der ik­ke skal be­ta­les re­gi­stre­rings­af­gift på el­bi­ler til en va­er­di på op til 400.000 kr. Kon­kret med­fø­rer det, at 20 pct. ind­fa­ses i 2019. Sam­ti­dig ha­e­ves bund­fradra­get i af­gif­ten fra 10.000 kr. til 40.000 kr. I 2020 sti­ge­r­in d fas n in g s pro­cen­ten til 40 pct. Sam­ti­dig ha­e­ves bund­fradra­get yder­li­ge­re fra 40.000 kr. til 77.500 kr. Fra 2021 gen­op­ta­ges den oprin­de­ligt af­tal­te ind­fas­ning af re­gi­stre­rings­af­gift, så den ud­gør 65 pct. af den ful­de af­gift i 2021, 90 pct. i 2022 og 100 pct. i 2023 for bå­de el­bi­ler og plug-in hy­brid­bi­ler. Ra­bat på be­skat­nin­gen af fir­ma­bi­ler med el- el­ler plug-in hy­brid­mo­tor på 30.000 kr. Der er ved­ta­get et mål på 10.000 ny­re­gi­stre­re­de el- og plug-in hy­brid­bi­ler fra 1. ja­nu­ar 2019 til 1. ja­nu­ar 2021. Hvis det nås in­den, vil re­ge­rin­gen ind­kal­de af­ta­le­par­ti­er­ne til at drøf­te af­ta­len. Kil­de: Re­ge­rin­gen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.