Et lot­te­ri for de fle­ste

Bike Season - - Løbene -

Mila­no-san­re­mo er ufor­ud­si­ge­ligt, lu­ne­fuldt. et anspaendt va­ed­del­øb, hvor kløgt og mod er ob­liga­to­risk, men hvor det he­le ik­ke nød­ven­dig­vis hand­ler om ‘go­de ben’. uden held vin­der in­gen. ”var det kun et spørgs­mål om at ha­ve be­ne­ne, hav­de jeg vun­det lø­bet tre el­ler fi­re gan­ge,” sag­de bel­gi­e­ren Tom Boo­nen en­gang. Hans bed­ste pla­ce­ring er en an­den­plads i 2010. et lot­te­ri, har Boo­nen kaldt lø­bet iføl­ge jour­na­li­sten Phi­lip­pe Bru­nel i bo­gen ’The Spring clas­si­cs - cycling’s gre­a­test one-day ra­ces’. Den stør­ste ryt­ter i cy­kel­spor­tens hi­sto­rie, ed­dy Merckx, er ik­ke enig.

”De tal­te al­le­re­de om det i min ae­ra. Men ken­der du man­ge gut­ter, der har ramt ja­ck­pot syv gan­ge med den sam­me lot­te­ri­sed­del?,” sag­de Merckx en­gang iføl­ge Bru­nel.

FO­TO: ALES­SAN­DRO TRO­VA­TI/POL­FO­TO

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.