FAK­TA FRA HI­STO­RI­EN

Bike Season - - Paris-roubaix -

1896 / Det før­ste Pa­ris-rou­baix sky­des i gang 19. april ved Por­te Mail­lot i Pa­ris. Ty­ske­ren Jo­sef Fi­s­cher til­ba­ge­lag­de de 280 ki­lo­me­ter på ni ti­mer og 17 mi­nut­ter og vandt lø­bet.

1919 / Fransk­man­den Hen­ri Pé­les­si­er kø­rer lø­bets 280 ki­lo­me­ter på 12 ti­mer og 15 mi­nut­ter og sa­et­ter langs­om­ste vin­der­tid no­gen­sin­de. Øde­lag­te ve­je ef­ter kri­gen er år­sa­gen.

1923 / Schweize­ren Hei­ri Su­ter vin­der som den før­ste bå­de Flan­dern Rundt og Pa­ris-rou­baix. Si­den har 11 ryt­te­re gjort ham kun­sten ef­ter.

1934 / Fransk­man­den Ro­ger Lapé­bie diskva­li­fi­ce­res for at ha­ve skif­tet cy­kel un­der­vejs. Bel­gi­e­ren Ga­ston Re­bry får sej­ren. Året ef­ter vin­der Re­bry lø­bet for tred­je gang.

1956 / Fransk­man­den Lou­i­son Bo­bet vin­der lø­bet. Si­den skal der gå 25 år, før en fransk­mand igen kom­mer først. Det sker, da Ber­nard Hi­nault sej­rer i 1981.

1964 / Hol­la­en­de­ren Pe­ter Post kø­rer lø­bets 265 ki­lo­me­ter i en gen­nem­snits­fart på 45,129 km/t., hvil­ket er det hur­tig­ste Pa­ris-rou­baix no­gen­sin­de.

1993 / Fransk­man­den Gil­bert Duclos-las­sal­le vin­der i en al­der af 38 år og ot­te må­ne­der og er fort­sat den ae­ld­ste vin­der no­gen­sin­de af Pa­risrou­baix

1997 / Fransk­man­den Frédéric Gu­es­don vin­der lø­bet, og si­den har in­gen fransk­mand sej­ret i det fran­ske løb.

2004 / Au­stra­li­e­ren Stu­art O’gra­dy vin­der lø­bet med et langt so­loud­brud. Han er den ene­ste ik­ke-eu­ro­pa­e­er, der har vun­det lø­bet

2015 / Som den før­ste si­den leg­en­den Se­an Kel­ly i 1986 vin­der ty­ske­ren Jo­hn De­gen­kolb bå­de Mila­no-san­re­mo og Pa­ris-rou­baix.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.