ETA­PE­SEJ­RE PÅ STRI­BE

Bike Season - - Vuelta A España -

Spa­ni­e­ren De­lio Rod­ri­gu­ez var en for­mi­da­bel sprin­ter, men han drøm­te og­så om at vin­de sit fa­ed­re­lands stør­ste og langt fra fla­de cy­kel­løb. Han gjor­de før­ste for­søg i 1941, hvor han vandt ik­ke fa­er­re end 12 eta­per. Al­li­ge­vel mis­se­de han po­di­et med langt over 20 mi­nut­ter på den sam­le­de fjer­de­plads.

Året ef­ter gjor­de han et nyt for­søg og vandt ot­te eta­per, men igen var han 20 mi­nut­ter fra po­di­et. Den­ne gang slut­te­de han på den sam­le­de sy­ven­de­plads. Lø­bet holdt der­på to års pau­se, og da det blev skudt i gang igen i 1945, an­greb Rod­ri­gu­ez straks. Han vandt an­den eta­pe med over en halv ti­me og med yder­li­ge­re fem eta­pe­sej­re i ba­ga­gen vandt han om­si­der lø­bet sam­men­lagt.

Rod­ri­gu­ez har re­kor­den for eta­pe­sej­re i Vu­el­ta­en, nem­lig 38, som han vandt i fem ud­ga­ver af lø­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.