FAK­TA FRA HI­STO­RI­EN

Bike Season - - Vuelta A España -

1935 / Før­ste ud­ga­ve af Vu­el­ta a Es­paña af­vik­les i april med bel­gi­e­ren Gustaaf De­loor som vin­der.

1937 / Den span­ske bor­ger­krig brem­ser lø­bet, som først gen­op­ta­ges i 1941.

1955 / Ef­ter to år­ti­er med uja­evn af­vik­ling af lø­bet be­gyn­der en­de­lig kon­ti­nu­er­lig af­vik­ling.

1963 / Ja­cques Anqe­til vin­der og bli­ver den før­ste, der sej­rer i al­le tre Grand Tours.

1964 / ’Den evi­ge to­er’, Ray­mond Pouli­dor, vin­der lø­bet, mens hans ri­val, Anquet­il, vin­der Tou­ren.

1972 / Leif Mor­ten­sen del­ta­ger som den før­ste dan­sker i lø­bet.

1973 / Ed­dy Merckx vin­der og no­te­rer sig i kar­ri­e­ren kun den­ne ene sejr i Spa­ni­en Rundt.

1977 - Fred­dy Ma­er­tens vin­der 13 eta­per og den sam­le­de sejr.

1982 / Vin­de­ren Án­gel Ar­royo idøm­mes ef­ter­føl­gen­de ti mi­nut­ters tids­straf for do­ping og slut­ter som nr. 13.

1995 / Lø­bet ryk­kes fra ter­min om for­å­ret til sen­som­me­ren.

1997 / Lars Mi­cha­el­sen kø­rer sig i fø­rer­trøj­en ef­ter sejr på før­ste eta­pe. Han har trøj­en i fi­re da­ge.

2009 / Start i As­sen i Hol­land. Det er før­ste start uden for Den Ibe­ri­ske Halvø.

2013 / Sen­sa­tio­nelt vin­der den 41-åri­ge ame­ri­ka­ner Chris Hor­ner lø­bet og bli­ver ae­ld­ste Grand Tour-vin­der no­gen­sin­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.