ARU OVER­TA­GER FRA NI­BA­LI

Bike Season - - Holdene -

Der var ved at va­e­re man­ge klas­se­mentskok­ke hos Asta­na. Men for­ud for 2016-sa­e­so­nen er hie­rar­ki­et sat på plads. Mi­kel Lan­da blev sendt til Team Sky og Fa­bio Aru gjort til Tour-kap­ta­jn, mens Vin­cen­zo Ni­ba­li skal for­sø­ge at vin­de Giro d'ita­lia.

Asta­na er et Grand Tour hold med stort G. Det er i de sto­re, tre-ugers eta­pe­løb, hol­det la­ver si­ne re­sul­ta­ter. Det sto­re spørgs­mål er, om Fa­bio Aru kan fort­sa­et­te si­ne frem­gan­ge og og­så bi­de ske­er med de helt sto­re i Tour de Fran­ce.

Dan­ske Jakob Fuglsang skal må­ske til at genop­fin­de sig selv hos Asta­na. Pla­nen er, at han vil for­sø­ge at prø­ve kra­ef­ter med Flan­dern Rundt i år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.