STJER­NEN

Bike Season - - Holdene -

Rigoberto uran

Af de tre klas­se­ments top­nav­ne er Rigoberto Uran trods alt nok det stør­ste. To an­den­plad­ser i Giro d'ita­lia er det ble­vet til indtil vi­de­re. Uran er ik­ke fyldt 30 år end­nu, så med lidt held er der en god ra­ek­ke sa­e­so­ner til­ba­ge i ham.

Han har de kva­li­te­ter, der skal til for at kø­re med blandt de bed­ste i Grand Tours og de stør­re, ugelan­ge eta­pe­løb. Men hos Etixx-qu­i­ck­step var der of­te fo­kus på de hur­ti­ge folk.

pi­er­re Rol­land

Team ma­na­ger Vaugh­ters har ud­talt, at Rol­land slet ik­ke har tra­e­net or­dent­ligt hos Eu­ro­pcar og der­for har et stort uud­nyt­tet po­ten­ti­a­le. Om Can­non­da­le for­mår at ud­lø­se det­te, må ti­den vi­se.

An­drew ta­lan­sky

Da ame­ri­ka­ne­ren vandt Daup­hiné for to år si­den, tro­e­de man­ge, at det sto­re gen­nem­brud i Tour de Fran­ce stod for dø­ren. Men det har vi end­nu til go­de.

mat­ti Bres­chel

Mat­ti fyl­der 32 i år. In­ter­es­sant hold­skif­te og in­ter­es­sant at se, om han kan få me­re ud af op­hol­det hos Can­non­da­le, end han gjor­de hos Ra­bo­bank i sin tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.