FAK­TA

Bike Season - - Holdene - TEKST: Kim PLES­NER

LAND: SYD­AFRI­KA

OP­RET­TET: 2008

UCI-KO­DE: DDD

BUGDET: 75 MIO KRO­NER

MA­NA­GER: DOUG­LAS RY­DER

SPORT­S­DI­REK­TØ­RER: JENS ZEMKE, ALEX SANS VE­GA, JE­AN-PI­ER­RE HEYNDERICKX, RO­GER HAM­MOND

CYK­LER: CERVÉLO

SPONSOR: DI­MEN­SION DA­TA ER ET GLO­BALT IT-FIR­MA, GRUND­LAGT I SYD­AFRI­KA

WEB­S­I­TE: AFRICASTEAM.COM

2016-MÅLSA­ET­NIN­GER

Ho­ved­målsa­et­nin­gen må va­e­re, at Mark Ca­ven­dish skal be­vi­se, at han sta­dig er en af ver­dens bed­ste sprin­te­re. I det he­le ta­get er hol­det byg­get på et fun­da­ment af hur­ti­ge folk.

VIG­TIG­STE TIL-OG AF­GAN­GE

IND Mark Ca­ven­dish (Etixx-qu­i­ck­step) Igor An­ton (Mo­vistar) Bern­hard Ei­sel (Team Sky) Mark Rens­haw (Etixx-qu­i­ck­step) Nat­han Haas (Can­non­da­le-gar­min)

UD Lou­is Meintjes (Lampre-me­ri­da) Ge­rald Ci­o­lek (Stöl­ting) Matt Goss (One Pro Cycling)

LA­EG MA­ER­KE TIL HOL­DET I DIS­SE LØB

Mila­no-san­re­mo, Gent-we­vel­gem, Giro d'ita­lia, Tour de Fran­ce

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.