BTs le­der 25. fe­bru­ar: ’ Et ufat­te­ligt mod’

BT - - DEBAT -

Finn Nør­gaards fa­mi­lie måt­te tirs­dag bi­sæt­te de­res kæ­re i en al­der af blot 55 år. Da skud­de­ne lød un­der an­gre­bet ved Kr­udt­tøn­den, traf Finn Nør­gaard et valg, der vi­ser et ufat­te­ligt mod. Finn Nør­gaard gik di­rek­te hen mod ter­r­o­ri­sten og greb fat i ham for at stop­pe ham. In­gen kan med ret­te for­ven­te det sam­me af an­dre men­ne­sker. Al­le vi an­dre vil­le fl yg­te. Men Finn Nør­gaards ger­ning vi­ser, at der er men­ne­sker, som er klar til at gø­re no­get helt sær­ligt. Det er de men­ne­sker, der er med til at æn­dre ver­den.

læs he­le le­de­ren på bt. dk/ le­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.