DEN ER­FA­RING

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 1. MARTS 2015 14. fe­bru­ar kl. 15: 33: Po­li­ti­et får det før­ste alarmopkald om skud på Kr­udt­tøn­den på Ser­rids­levvej på Øster­bro i Kø­ben­havn. Den 55- åri­ge film­mand Finn Nør­gaard bli­ver dræbt. To an­sat­te på Kr­udt­tøn­den har for­talt Po­li­ti­ken, at be­tjen­te­ne sad med ryg­gen til vin­du­et, da der blev åb­net ild. BT kan i dag for­tæl­le, at de to be­tjen­te fra Kø­ben­havns Po­li­ti var nyud­dan­ne­de - og at de ik­ke bar skud­sik­re ve­ste, da Omar El- Hus­se­in plud­se­lig af­fy­re­de sit au­to­mat­vå­ben. Til ste­de var og­så ef­ter­ret­nings­folk fra PET og sven­ske Säpo. 15. fe­bru­ar kl. 01: 00: 37- åri­ge Dan Uzan bli­ver dræbt ved den jø­di­ske sy­na­go­ge i Krystal­ga­de. To be­tjen­te, der ek­stra­or­di­nært var ud­sta­tio­ne­ret pga. det for­hø­je­de alarm­be­red­skab, bli­ver sår­e­de i hen­holds­vis arm og ben. En po­li­ti­as­si­stent af­fy­re­de ét skud mod Omar El- Hus­se­in, mens den an­den ik­ke skød, da han fryg­te­de at ram­me sin kol­le­ga. 15. fe­bru­ar kl. 04.50: 22- åri­ge Omar ElHus­se­in bli­ver skudt og dræbt af po­li­ti­et på Sva­ne­vej i Kø­ben­havns nord­ve­st­kvar­ter.

Be­tjen­te ved sy­na­go­gen i Krystal­ga­de. Fo­to: Mi­cha­el Bo­t­ha­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.