Gem­mer ulov­li­ge dna- pro­fi ler

BT - - NYHEDER - Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

PO­LI­TI- SJUSK

Mi­cha­el Al­sen Laurid­sen Dna- prø­ver spil­ler en sta­dig stør­re rol­le un­der po­li­tiets eft er­forsk­nin­ger, og det ef­ter­la­der hvert år myn­dig­he­den med dna- pro­fi ler fra en lang ræk­ke mistænk­te, der i sid­ste en­de ik­ke blev sig­tet i den på­gæl­den­de sag. Loven by­der, at po­li­ti­et skal slet­te de på­gæl­den­de dna- pro­fi ler eft er 10 år, men det sker ik­ke, skri­ver In­for­ma­tion.

Po­li­ti­et mang­ler over­blik over, hvor læn­ge de gem­mer dna.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.