Eks­pert: Hel­le Thor­ning er ble­vet vild­ledt

BT - - NYHEDER - Hel­le Thor­ning vil ha­ve øget mu­lig­hed for over­våg­ning.

OVER­VÅG­NING

Fle­re juri­di­ske eks­per­ter und­si­ger nu re­ge­rin­gens ker­ne­ar­gu­ment for for­sla­get om at la­de For­sva­rets Eft er­ret­ning­s­tje­ne­ste over­vå­ge dan­ske­re i ud­lan­det uden dom­mer­ken­del­se, skri­ver Jyl­lands- Po­sten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.