’’

BT - - NYHEDER -

Man kan ik­ke ha­ve sto­re hæ­re, som Dan­mark el­ler Frank­rig har det, gri­be ind i ud­lan­det, slå folk ihjel, og tæn­ke at det ik­ke får no­gen kon­se­kven­ser

Den island­ske san­ger Björk om ter­ror til avi­sen

Li­be­ra­tion iføl­ge Jyl­lands- Po­sten

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.